Nimbus Nordic

Compliance

Compliance Løsninger​

Før du starter din proces, skal du skabe dig et overblik over de vigtigste områder for organisationen og over de forskellige behandlingsaktiviteter.

Derefter prioriterer vi opgaverne og laver en plan for de vigtigste områder. 

Skal du i gang med at sikre jeres compliance løsninger, kan vores konsulenter agere bindeled mellem jeres trusted advisor på tværs af organisationer for at sikre synergi og ensartethed i arbejdet med data compliance.

Vi kan således hjælpe dig med:

– At skabe overblik ift. de regler og politikker som organisationen skal leve op til.

– Finde de uoverensstemmelser der er ift. lovgivning og branchestandarder.

– Skabe en plan for, hvordan din organisation bliver data compliant.

– At lukke ”hullerne i osten” I måtte have ift. compliance

– At hjælpe organisationen med at forbinde jurister og datafolk, således at vi får skabt løsninger der skaber værdi, inden for lovens rammer.